Archive for May, 2008

Na Františku a co potom následovalo 7.

Friday, May 16th, 2008Na Františku a co potom následovalo 6.

Thursday, May 15th, 2008Na Františku a co potom následovalo 5.

Wednesday, May 14th, 2008Na Františku – a co potom následovalo 4.

Tuesday, May 13th, 2008Na Františku – a co potom následovalo 3.

Monday, May 12th, 2008GRASS 6.3 for Ubuntu Hardy Heron

Saturday, May 10th, 2008Na Františku – a co potom následovalo 2.

Friday, May 9th, 2008GRASS 6.3 for ubuntu amd64

Friday, May 9th, 2008Na Františku – a co potom následovalo 1.

Wednesday, May 7th, 2008