Archive for July, 2010

Věci veřejné – střet zájmů?

Sunday, July 11th, 2010Unit tests for JavaScript? Fireunit!

Monday, July 5th, 2010Tak jsme slavně získali EU ochranu na Olomoucké tvarůžky

Thursday, July 1st, 2010