Hlasování o Geoservices REST API bylo staženo

Thursday, May 30th, 2013

Carl Reed píše: Considering the breath of discussion both internal and external to the OGC process since the vote announcement, the SWG members feel that the vote cannot continue until the many questions raised have been addressed. Issues regarding OGC process, vendor advantage, duplication of capabilities, etc. have now overshadowed technical ...

Kam kráčíš, OGC?

Tuesday, May 21st, 2013

Díky tomu, jak se komunita postavila proti schválení Geoservices REST API jako standardu OGC se na technickém mailing listu OGC začala diskuze o samotné podstatě OGC. Pokusím se shrnout pár myšlenek Adriana Custera z jeho posledního mailu. Adrian říká, že OGC si podle většiny měřítek vede dobře. OGC standardy jsou ...

OGC a návrh nového standardu Geoservices REST API

Friday, May 10th, 2013

Jenom krátká poznámka o tom, kterak se v komunitě poněkud zvedla vlna odporu proti způsobu a formě, s jakou OGC schvaluje nový standard Geoservices REST API. Nejživěji probíhala diskuze asi na OSGeo discuss mailing listu a vyústila v otevřený dopis, podepsaný členy OSGeo (podotýkám, že OSGeo Board k tomuto tématu vydává ...

Pořadí os souřadnicových systémů v WFS

Sunday, March 31st, 2013

Tento text je překladem WFS – Achsenreihenfolge von Koordinatensystemen, jehož autorem je Jürgen Weichand Standard WFS sám o sobě žádné souřadnicové systémy nedefinuje. Souřadnicové systémy jsou registrovány ve speciálních registrech a v rámci WFS je na ně pouze odkazováno. Nejčastěji se odkazuje na registr EPSG. Ve verzi standardu WFS 1.1 a ...

WFS 2.0 Client: slowly approaching

Wednesday, July 25th, 2012

During last days, I was working on Proxy4ows implementation of something, which can be called OWS2WMS proxy. It now uses MapServer and OWSLib from GeoPython suite. The GUI is of course provided by HSLayers. Today, after hacking around proxy4ows, owslib and HSLayers, finally saw some GetCapabilities parsed from WFS 2.0 ...