Archive for July, 2011

Dřevěnický Rykot

Monday, July 18th, 2011

Tento víkend jsem si za SK Vlaška střihnul horský triatlónek Dřevěnický Rykot za humny v Dřevěnicích u Jičína. Podle propozic se jednalo spíše o sprint závod - 0,4 - 21 - 4, horská kola. Minulý víkend jsem zajel místní Břístevský triatlon, který pořádá banda kamarádů z Rožďalovic a okolí, jako ...

Ke zdravotnické reformě – tak jak to chápu já.

Saturday, July 16th, 2011

Takže jak to tedy teď je. Teď máme model socialistického zdravotnictví. Podle ústavy, co se zdraví týče, máme "všichni právo na všechno". Všichni mají nárok na lékařskou péči na úrovni současného vědeckého poznání. To je hezké. Takové oduševnělé - vědecko-technické, pokrokové. Co z toho vyplývá? Že nikdo nemá nárok na nic. ...