Pořadí os souřadnicových systémů v WFS

Sunday, March 31st, 2013

Tento text je překladem WFS – Achsenreihenfolge von Koordinatensystemen, jehož autorem je Jürgen Weichand Standard WFS sám o sobě žádné souřadnicové systémy nedefinuje. Souřadnicové systémy jsou registrovány ve speciálních registrech a v rámci WFS je na ně pouze odkazováno. Nejčastěji se odkazuje na registr EPSG. Ve verzi standardu WFS 1.1 a ...

WFS 2.0 Client: slowly approaching

Wednesday, July 25th, 2012

During last days, I was working on Proxy4ows implementation of something, which can be called OWS2WMS proxy. It now uses MapServer and OWSLib from GeoPython suite. The GUI is of course provided by HSLayers. Today, after hacking around proxy4ows, owslib and HSLayers, finally saw some GetCapabilities parsed from WFS 2.0 ...