Archive for April, 2009

OSM 2008: Rok editace

Monday, April 27th, 2009

Animace průběhu editací v OSM v průběhu roku 2008. Jsou tam krásně vidět některé velké importy dat, na příklad jak se v asi 33 vteřině rozsvítí celá ČR. Těžko říct, jestli jsou to silnice nebo lesy, ale vypadá to efektně. Drsně vypadá Indie nebo USA. Copak se to ...

Stealing by geo2web.com

Thursday, April 16th, 2009

If you are following http://geo2web.com, be aware, that all the articles published there are probably stolen from somewhere else. More on this on Mateusz's blog.