Foss4g 2011

26.09.2011 – 7:40 am

Dřevěnický Rykot

18.07.2011 – 10:57 am

Ke zdravotnické reformě – tak jak to chápu já.

16.07.2011 – 11:14 pm

Temporal OWS Services

27.06.2011 – 3:15 pm

First version of Czech INSPIRE Portal

18.02.2011 – 3:02 am

Video about QGIS & GRASS & PyWPS

29.01.2011 – 9:42 pm

Poznámky k volbám (I)

13.09.2010 – 11:52 pm

Věci veřejné – střet zájmů?

11.07.2010 – 1:08 pm

Unit tests for JavaScript? Fireunit!

5.07.2010 – 7:12 pm

Tak jsme slavně získali EU ochranu na Olomoucké tvarůžky

1.07.2010 – 12:12 pm