Github pro vaše geodata – nová platforma pro Open Data?

26.06.2013 – 12:20 am
Už je to pár týdnů, co Internetem prošla zpráva, že Github umožňuje nahrát vlastní geo soubory, konkrétně ve formátu GeoJSON a okamžitě vám je pomocí Leafletu a MapBoxu zobrazí v prohlížeči. Na Twitteru se okamžitě začalo mluvit o tom, že Github je budoucí platforma pro sdílení především Open Dat. Pro ty z vás, kterým jsou tyto pojmy španělská vesnice: Github je místo původně určené pro sdílení souborů mezi vývojáři. Umí to verzovat soubory, sledovat kdo je autorem změny. Administrátor projektu může navržené změny přijmout nebo odmítnout - opravdu moc pěkný nástroj při kolaborativním psaní kódu. OpenData hnutí je hnutí za co nejotevřenější sdílení dat napříč státní správou. Nám jde samozřejmě hlavně o geodata, ale obecně se jedná i o smlouvy a další "díla" publikovaná státní správou. Státní správa se mimo jiné vymlouvá na náklady, které jim nutnost zveřejňovat data přináší. Github to ale jaksi eliminuje - prostě to nahrajte do Githubu! Já jsem ...

Hlasování o Geoservices REST API bylo staženo

30.05.2013 – 9:10 am
Carl Reed píše: Considering the breath of discussion both internal and external to the OGC process since the vote announcement, the SWG members feel that the vote cannot continue until the many questions raised have been addressed. Issues regarding OGC process, vendor advantage, duplication of capabilities, etc. have now overshadowed technical discussions of the merits of the specification. By withdrawing the OGC GeoServices REST API candidate standard, the necessary discussions regarding OGC process, policy, and position can continue separately. OGC šlo zkrátka do sebe. Standard nebyl ani zamítnut, ani schválen a OGC si bere timeout na to, aby si ujasnilo, co vlastně chce a jak to chce dělat. Lepší pozdě, nežli později.

Kam kráčíš, OGC?

21.05.2013 – 10:32 pm
Díky tomu, jak se komunita postavila proti schválení Geoservices REST API jako standardu OGC se na technickém mailing listu OGC začala diskuze o samotné podstatě OGC. Pokusím se shrnout pár myšlenek Adriana Custera z jeho posledního mailu. Adrian říká, že OGC si podle většiny měřítek vede dobře. OGC standardy jsou široce implementované, prostor pro diskuzi ve skupinách je dostatečný, finančně si OGC nestojí špatně, technický výbor funguje efektivněji než kdykoliv před tím. Přesto ale činí závěr, že OGC je nemocné. Dále rozebírá příčiny nemoci: Dnešní otevřenost, známá z mnoha jiných komunit, se v OGC neprosadila. Používají se uzavřené mailing listy, uzavřené wiki. Návrhy standardů nikdo ze širší komunity nevidí. OGC má výbornou reputaci v oblasti geoprostorových standardů. Existuje SDI rámec, kde WMS slouží k prohlížení, WCS a WFS ke stahování dat, a další doplňkové služby podporují celou geoprostorovou infrastrukturu. To je ale vize z minulosti. Realita je taková, že si uživatelé ...

Invitation to new PyWPS development

12.05.2013 – 11:03 pm
It has been a while, since we've touched code base of PyWPS properly. We were focused on fixing of reported issues, which were usually not that big. For most people it seemed, that PyWPS was just working silently somewhere at the server and doing it's job. But time has moved and some limitation of the PyWPS design have proved to be not-so-well. There is also new version of Python available (we started PyWPS when 2.2-2.4 were around), with new features. We tested new libraries (lxml for instance, I would like to see OWSLib more incorporated with next release of PyWPS). Some concepts, which were introduced by PyWPS, were adopted by others (GRASS GIS integration, MapServer for output serving, and others), which is great. Also we were looking around, for some inspiration. I think, time, when we should start to write the new PyWPS has come. We have already collected some ideas ...

OGC a návrh nového standardu Geoservices REST API

10.05.2013 – 8:56 am
Jenom krátká poznámka o tom, kterak se v komunitě poněkud zvedla vlna odporu proti způsobu a formě, s jakou OGC schvaluje nový standard Geoservices REST API. Nejživěji probíhala diskuze asi na OSGeo discuss mailing listu a vyústila v otevřený dopis, podepsaný členy OSGeo (podotýkám, že OSGeo Board k tomuto tématu vydává vlastní, značně mírnější dopis). Krátce shrnu: OGC by raději neměla schválit navrhovaný standard, protože (mimo jiné): Dochází k duplikování standardů (Geoservices REST API dělá částečně to, co dělá WMS, WCS, WFS a další). REST přístup ke službám je obecně dobrá věc a krok dopředu, ale lepší než mít dva paralelní standardy je mít jeden rozšířený o REST (už se děje). Obsahuje řadu nedodělávek, které jsou ve stávajících službách vyřešeny (časová data, N-dimenzionální data, ...) O návrhu se nemůže vést diskuze, standard se nemá kam rozvíjet, protože je zde zásadní požadavek na zpětnou kompatibilutu s ESRI produkty - tady ...

Pořadí os souřadnicových systémů v WFS

31.03.2013 – 11:19 pm
Tento text je překladem WFS – Achsenreihenfolge von Koordinatensystemen, jehož autorem je Jürgen Weichand Standard WFS sám o sobě žádné souřadnicové systémy nedefinuje. Souřadnicové systémy jsou registrovány ve speciálních registrech a v rámci WFS je na ně pouze odkazováno. Nejčastěji se odkazuje na registr EPSG. Ve verzi standardu WFS 1.1 a 2.0 je souřadnicový systém popsán pomocí Uniform Resource Name (URN). Příklady (podle Andrae et al 2011): urn:ogc:def:crs:EPSG:8.0:31468 (EPSG-Registry se zadáním verze) urn:ogc:def:crs:EPSG::31468 (EPSG-Registry bez verze) urn:adv:crs:DE_DHDN_3GK4_BY120 (AdV-Registry) Zdroj chyb v pořadí souřadnic WFS server a klient používají pořadí os, jak jsou specifikovány v registru. Tato definice se částečně liší od v praxi používaného pořadí. Např. Gauß-Krüger zóna 4 má netypické pořadí os severní/východní souřadnice v registru EPSG (EPSG:31468) Následující tabulka představuje pořadí os některých souř. systémů:

INSPIRE view services – why it sucks

21.03.2013 – 9:00 am
Yah, several years, we know about INSPIRE principals. Where ever I was going, I was telling people, how great the life is gonna be: everybody will share the data on the same basis - holy Web Mapping Service 1.3.0 will work literally everywhere. There is common and agreed set of projections, which will be again supported by every public authority and so, you will be able to display seamlessly data from different sources across Europe! I was really looking forward to the bright future of web mapping! Now, according to roadmap view services should be set and operable. Everything should work. Technical guide (which I'm not able to download since last year), says something about WMS 1.3.0 (with some minor modifications). The WMS should support pretty large set of coordinate reference systems (BUT, they are not defined with their EPSG code, you have to find them...). So where is the problem? First ...

RSS versus sociální sítě – geopohled

18.03.2013 – 11:50 pm
Že Google vypíná Reader asi víte - je toho plný - i český - internet. Reader používám už dlouho. Rozhraní měl podobné mému oblíbenému desktopovému liferea. Důraz Reader kladl na obsah (nebo to tak šlo alespoň nastavit): titulek, perex, článek (pokud to ten kanál podporoval), nikoliv formu (maximálně identifikační ikony zdroje, žádné velké ilustrační obrázky). Koukám se na populární náhradu - feedy - a není to ono. Spousta serepetiček, neustále mi někam utíkají přehledné zdroje, snaží se mi vybrat co chci číst - a ne co chci číst já. Doufám v nějaký klon. Prý to vypadá, že RSS je mrtvá technologie, něco jako fax. Nikdo normální ho nepoužívá. Nahradí ho Twitter, Facebook či Google+ (používá opravdu někdo linkedin?) - no, kdo z vás monitoruje všechny tyto sítě? V RSS jsem si rozhodl já, co chci vidět, nejblíž asi twitter, ale pořád jsme zavaleni balastem dalších sdělení - používám-li twitter i ...

Sedláček: Programy jsou čistá racionalita, … , žádné emoce, .. Ach, jak se mýlí

1.03.2013 – 9:42 am
V včerejších HN jsem si přečetl článek o restartu ekonomiky v určitých cyklech, od známého ekonoma Tomáše Sedláčka (přístup k placené verzi článku). Na úvod pan Sedláček (bojuju s tím, nenazývat ho hned z kraje familiérním "Tomáš") píše: Kdo znáte seriál IT crowd nebo jste kdykoli volali počítačový servis, víte, že nejčastější věta, kterou od počítačových expertů můžete slyšet, zní asi takto: zkuste to vypnout a zase zapnout. Prostě restartujte! A tady je ta zajímavá věc: i počítačové programy se zasekávají. Programy jsou čistá racionalita, matematické algoritmy, nuly a jedničky, žádné emoce, žádné inkonzistence, žádná psychologie, žádné filozofické názory, žádné animal spirits... nic. Nic než logika. A přes to všechno se systém čas od času zhroutí a je potřeba jej restartovat. Tedy přesněji řečeno: na chvíli funkčně uvést v nefunkčnost. Článek se dále zbývá potřebou restartovat ekonomiku s odkazem na Bibli. Proč ne, smysl to dává. Já bych ale tady chtěl nabourat všeobecný ...

S čajem se odolává prostě líp.

1.03.2013 – 9:05 am
Konečně se nám podařilo najít a přesunout zásadní bednu s konvičkami a příslušenstvím. Dostal jsem před pár týdny balíček oolongu. Hmmm,  práce může začít.