Kam kráčíš, OGC?

21.05.2013 – 10:32 pm

Díky tomu, jak se komunita postavila proti schválení Geoservices REST API jako standardu OGC se na technickém mailing listu OGC začala diskuze o samotné podstatě OGC. Pokusím se shrnout pár myšlenek Adriana Custera z jeho posledního mailu.

Adrian říká, že OGC si podle většiny měřítek vede dobře. OGC standardy jsou široce implementované, prostor pro diskuzi ve skupinách je dostatečný, finančně si OGC nestojí špatně, technický výbor funguje efektivněji než kdykoliv před tím.

Přesto ale činí závěr, že OGC je nemocné. Dále rozebírá příčiny nemoci:

Dnešní otevřenost, známá z mnoha jiných komunit, se v OGC neprosadila. Používají se uzavřené mailing listy, uzavřené wiki. Návrhy standardů nikdo ze širší komunity nevidí.

OGC má výbornou reputaci v oblasti geoprostorových standardů. Existuje SDI rámec, kde WMS slouží k prohlížení, WCS a WFS ke stahování dat, a další doplňkové služby podporují celou geoprostorovou infrastrukturu. To je ale vize z minulosti. Realita je taková, že si uživatelé všímají nekompatibility mezi standardy, jejich nedokonalostí. Oprava standardů trvá příliš dlouho a stojí příliš úsilí. Přese všechno ale zde existuje jakási sada standardů, které něco dělají. Co se ale stane, až začnou vznikat další a další standardy, pokrývající vlastně tu samou oblast? Co bude znamenat být OGC-complain?

S tím souvisí i kvalita standardů, která je velice špatná. Není síla a dost lidí na poctivou editorskou práci.

OGC je bez vedení. Chybí vize, řízení. Jednotlivé týmy pracují odděleně, bez společných cílů. Často se vytváří standard na zelené louce, než aby se přihlédlo k již existujícímu. Správní rada je skupina lidí, kteří nepodporují vznik ale ani vznik nových standardů nebo nových verzí stávajících, protože se jim to kříží s podnikáním.

K sadě služeb ESRI: ať už hlasování dopadne jakkoliv, špatné věci se už dějí. Na členy standardizační komise je činěn tlak, nečlenové se cítí zneužiti, příkopy byly vykopány. Dokument by neměl být schválen už čistě z důvodů editorských, na textu je potřeba pracovat daleko více. Dokument je tady čistě kvůli své minulosti, OGC nemá důvod aby na tento dokument byla bůhvíjak pyšné. Nelze nijak upravovat kvůli požadavkům na zpětnou kompatibilitu – to se ale vylučuje s jeho dlouhodobou správou. Nyní sklízíme to, co jsme s KML zaseli. Paradigma se změnilo, z “pojďme spolu udělat standard” na “schvalte mi můj standard”. Z hlediska OGC je toto katastrofa.

Dále Adrian Custer napadá předchozí dopis ředitele OGC Marka Reicharda s tím, že z jeho dopisu má pocit, že je snad v jiné organizaci, neboť Mark Reichard píše (mimo jiné) o tom, že se ten standard schválí a pak už budeme všichni kráčet vpřed světlým zítřkům. Vzhledem k situaci (dva tábory, které spolu zásadně nesouhlasí), to ale Adrian na světlé zítřky nevidí a ptá se, ať už hlasování dopadne jakkoliv, co udělá ředitel pro to, abychom spolu mohli zase všichni pracovat?

Adrian na konec poznamenává že dopisem nechtěl ani tak někoho ovlivnit v jeho hlasování, jako spíš upozornit na momentální slabiny OGC, které je potřeba odstranit.

Za sebe mohu jenom dodat, že dostat se do OGC jako pouhý člen je celkem nákladná záležitost (z České republiky jsou to stále jen dvě organizace – Masarykova Univerzita, Brno a Help Service – Remote Sensing). O individuálním členovi jsem neslyšel. Hlasující členství je ještě o něco dražší. Když už tam jste, tak dostat se do nějaké skupiny, na její wiki atd. to je celkem administrativní proces (srovnej s přihlášením se do mailing listu jakéhokoliv Open Source projektu a submitnutí patche).

OGC z mého pohledu skutečně těmito nedostatky trpí: málo otevřené, “zkostnatělé”, nerozhodné, atd. Co s tím bude dělat? Uvidíme. Opravdu chybí aktivní lidé, kteří by to vzali jako práci. Jenomže na to musí být zaplacen jejich čas – nejlépe firmami, které budou jejich práci považovat za užitečnou. To se ale neděje, takže dnes může (obrazně) přijít kdejaký hejhula a protlačit bez povšimnutí svůj “de facto” standard, protože aby si někdo všiml, na to nemá tak úplně čas.

Share Button

Post a Comment