Nekorektně

14.04.2010 – 5:00 pm

Několik romských sdružení, Hospodářské noviny citují zejména Václava Mika, předsedu sdružení Roma Realia, se ohrazuje proti obsahu knihy Josefa Lady, Kocour Mikeš, kde stojí:

(Mikeš) Ještě zoufale vykřikl: ‘Babičko!’, ale muž jej uhodil a pohrozil mu, že ho zastřelí, jestli ještě mukne! Milé děti, ti lidé byli cikáni!

Žádají po ministerstvu školství, aby byla kniha zakázána pro výuku. Podle výše zmíněné citace dostal pan Miko tuto informaci “… od jednoho našeho spolupracovníka”.

Je-li pravda uvedené, pak mi z toho vyplývá, že pan Miko do školy nechodil nebo intenzivně nedával pozor, protože by si na kocoura Mikeše a jeho dobrodružství musel přece pamatovat – jako si to pamatuju já a určitě i další.

A z toho dělám závěr, že pan Miko naplňuje ona klišé, které si o romech myslí neromové. Všimněte si, jak jsem tolerantní (a negeneralizuju).

Share Button

Post a Comment