OSM 2008: Rok editace

27.04.2009 – 7:46 am

Animace průběhu editací v OSM v průběhu roku 2008. Jsou tam krásně vidět některé velké importy dat, na příklad jak se v asi 33 vteřině rozsvítí celá ČR. Těžko říct, jestli jsou to silnice nebo lesy, ale vypadá to efektně. Drsně vypadá Indie nebo USA. Copak se to tam asi importovalo? S potěšením konstatuji, že Evropa září konstantní intenzitou.


OSM 2008: A Year of Edits from ItoWorld on Vimeo.

Share Button

Post a Comment