INSPIRE

  • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji
  • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi
  • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi
  • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití
  • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

Kde vyzkoušet

Obsah

Přechozí téma

OGC OWS

Další téma

OpenStreetMap

Tato stránka

Rychlé vyhledávání